• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Etyka i odpowiedzialność społeczna:

Rzeczpospolita Polska dopiero raczkuje na rynku innowacji. Dla skonfrontowana w Stanach Zjednoczony co roku informowanych jest około 200 tysięcy patentów. Ważne jest uświadomienie przedsiębiorcom jak istotne dla naszego kraju jest raportowanie patentów. Co to w ogóle jest patent? Dla korporacji to dokument stwierdzający, że dany wymysł jest jej i nie został skopiowany. Dla Polski to kolejne miejsca pracy. Gorąco zapraszamy – doradztwo biznesowe Lublin. Na co można ofiarować dotacje unijne? Na przykład na pokrycie kosztów zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego bądź też na węszcie procedury unieważnienia patentu jeżeli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji mogą też być przekazane na wszystkie opłaty urzędowe, których w czasie zgłaszania patentu jest dosyć sporo. Między innymi: tłumaczenie dokumentów, wydatki spraw sądowych. Ważnym argumentem na pozytyw jest to, że wnioski wolno zgłaszać w trybie ciągłym. Co oznacza, że nie ma określonych terminów oraz konkursów. Jedna korporacja może zgłaszać parę wniosków o patentowe dotacje. Maksymalna suma dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Minimalna 2 tysiące.

1. Sprawdź stronę

2. Kliknij i zobacz

3. Kliknij dla szczegółów

4. Więcej informacji

5. Otwórz link Bliski Wschód: rynek ropy i gazu.

Categories: Biznes

Comments are closed.